Faktúry

FA 2016 Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Januar 2016 74,50€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Februar 2016 115,70€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Marec 2016 114,20€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. April 2016 116,30€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Maj 2016 128,50€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Jun 2016 102,30€
jpg FA Zdruz HONT spol, s.r.o. Jul 2016 85,70€
FAKTÚRY 2013
pdf FA_Ing.Anna Haskova_06-2013_250,00€
pdf FA_IVES Kosice_04-2013_155,35€
pdf FA_LOGUMAT_02-2013_138,00€
pdf FA_LOGUMAT_03-2013_27,60€
pdf FA_LOGUMAT_05-2013_228,00€
pdf FA_Milan Prajdak_05-2013_20,00€
pdf FA_Orange a.s._03-2013_9,55€
pdf FA_Orange a.s._04-2013_9,55€
pdf FA_Orange a.s._05-2013_9,55€
pdf FA_Orange a.s._06-2013_9,55€
pdf FA_Orange a.s._07-2013_9,55€
pdf FA_Pavel Kohut_04-2013_40,56 €
pdf FA_Pavel Kohut_04-2013_40,56€
pdf FA_Pavel Kohut_05-2013_40,56€
pdf FA_Pavel Kohut_07-2013_40,56€
pdf FA_Pavol Riecky_05-2013_66,90€
pdf FA_Stredoslovenska energetika a.s._05-2013_preplatok 0,85€
pdf FA_Telekom a.s._02-2013_23,20€
pdf FA_Telekom a.s._03-2013_30,16€
pdf FA_Telekom a.s._04-2013_22,03€
pdf FA_Telekom a.s._05-2013_24,61€
pdf FA_Telekom a.s._06-2013_21,54€
pdf FA_Telekom a.s._07-2013_17,09€
pdf FA_VEOLIA a.s._04-2013_2,64€
pdf FA_VEOLIA a.s._04-2013_6,66€
pdf FA_Zdruzenie HONT spol. s.r.o._04-2013_127,50€
pdf FA_Zdruzenie HONT spol. s.r.o._05-2013_129,40€
pdf FA_Zdruzenie HONT spol. s.r.o._06-2013_94,40€
pdf FA_Združenie HONT spol. s.r.o._02-2013_124,90€
pdf FA_Združenie HONT spol. s.r.o._03-2013_84,80€
pdf FA_Atelier s.r.o._01-2013_50,00€
pdf FA_Inprost s.r.o._01-2013_52,00€
pdf FA_LOGUMAT_01-2013_110,40€
pdf FA_LOGUMAT_01-2013_193,20€
pdf FA_Orange a.s._01-2013_9,55€
pdf FA_Orange a.s._02-2013_9,55€
pdf FA_Pavel Krnac_06-2013_18.291,96€
pdf FA_Pavol Riecky_01-2013_47,27€
pdf FA_SoftServis_01-2013_116,40€
pdf FA_Stredoslovenska energetika a.s._01-2013_6,32€ preplatok_Dom smutku
pdf FA_Stredoslovenska energetika a.s._01-2013_169,19€ preplatok_Kniznica
pdf FA_Stredoslovenska energetika a.s._01-2013_264,56€ preplatok
pdf FA_Telekom a.s._01-2013_15,20€
pdf FA_webex media.s.r.o._01-2013_36,00€
pdf FA_Združenie HONT s.r.o._01-2013_91,90€
Faktúry 2012
pdf Faktura Januar 2012 LOGUMAT 82,80€
pdf Faktura Januar 2012 MM Mark, s.r.o. 12,00€
pdf Faktura Januar 2012 Orange, a.s. 9,55€
pdf Faktura Januar 2012 Slovak Telekom, a.s. 24,72€
pdf Faktura Januar 2012 Zdr. HONT spol.s ruč. obmedz. 162,10 €
pdf Faktura január 2012 Pavol Riecky
pdf Faktura Februar 2012 Fagus s.r.o. 84,00 €
pdf Faktura Februar 2012 IVES Kosice 155,35€
pdf Faktura Februar 2012 Jozef Smrhola - OLYMP 71,29€
pdf Faktura Februar 2012 LOGUMAT 55,20€
pdf Faktura Február 2012 Softservis 63,00€
pdf Faktura Marec 2012 Orange, a.s. 9,55€
pdf Informácie o začatých správnych konaniach
pdf Informácie o začatých správnych konaniach II
pdf FA_1_jun_2012_PAKO_30,36
pdf FA_3_april_2012_TELEKOM_24,16
pdf FA_3_april_2012_TELEKOM_24,16
pdf FA_3_august_2012_TELEKOM_19,22
pdf FA_03_maj_2012_TELEKOM_16,73
pdf FA_3_marec_2012_TELEKOM_19,90
pdf FA_3_september_2012_TELEKOM_24,06
pdf FA_4_jul_2012_TELEKOM_25,62
pdf FA_4_marec_2012_MMMARK_12,00
pdf FA_6_jul_2012_MMMARK_12,00
pdf FA_6_marec_2012_Zdruzenie_HONT_72,50
pdf FA_7_februar_2012_MMMARK_12,00
pdf FA_7_marec_2012_VEOLIA_voda_2,42
pdf FA_8_april_2012_MMMARK_12,00
pdf FA_9_marec_2012_VEOLIA_voda_36,45
pdf FA_13_februar_2012_FAGUS_s.r.o_84,00
pdf Fa_13_jul_2012_PAKO_30,36
pdf FA_15_februar_2012_LOGUMAT_55,20
pdf FA_16_august_2012_PAKO_30,36
pdf FA_16_marec_2012_PAKO_30,36
pdf FA_18_april_2012_PAKO_60,72
pdf FA_20_februar_2012_Stredoslovenska_energetika_nedoplatok_7,64
pdf FA_20_februar_2012_Stredoslovenska_energetika_nedoplatok_88,94
pdf FA_20_februar_2012_Stredoslovenska_energetika_preplatok_168,74
pdf FA_21_marec_2012_Zdruzenie_HONT_53,50
pdf FA_22_JUN_2012_Pavol_Riecky_42,01
pdf FA_24_april_2012_VEOLIA_voda_1,21
pdf FA_26_april_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_august_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_jul_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_jun_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_maj_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_marec_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_26_september_2012_ORANGE_9,55
pdf FA_29_februar_2012_LOGUMAT_27,60
pdf FA_29_maj_2012_Ing_Anna_Haskova_250,00
pdf FA_30_april_2012_MMMARK_12,00.pdf
pdf FA_30_april_2012_VEOLIA_voda_0,00
pdf FA_30_jun_2012_Zdruzenie_HONT_128,50
pdf FA_31_jul_2012_Zdruzenie_HONT_203,70
pdf FA_31_maj_2012_Zdruzenie_HONT_93,30
pdf FA_31_marec_2012_Zdruzenie_HONT_200,90
pdf FA_30_april_2012_Zdruzenie_HONT_243,30
pdf PREDFA_1_december_2011_webex_36,00
pdf FA_Centralny depozitar cennych papierov_12-2012_15,94€
pdf FA_Ing.arch.Ivan Supuka_12-2012_96,00€
pdf FA_LOGUMAT_12-2012_154,80€
pdf FA_mediatel s.r.o._12-2012_144,00€
pdf FA_Orange a.s._12-2012_9,55€
pdf FA_Pavel Kohut_12-2012_40,56€
pdf FA_Pavel Krnac_11-2012_7.343,65€
pdf FA_Pavel Krnac_11-2012_13.168,74€
pdf FA_Telekom a.s._12-2012_20,47€
pdf FA_Zdruzenie HONT s.r.o._11-2012_84,70€
pdf FA_Združenie HONT s.r.o._12-2012_221,30€
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
JPG faktúry
JPG faktúra
pdf Faktura 1. Inprost s.r.o.
pdf Faktura 2. Zdruzenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 3. Centrálny depozitár cenných papierov
pdf Faktura 4. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 5. Pavol Riecky
pdf Faktura 6. PAKO - Pavel Kohút
pdf Faktura 7. Inprost
pdf Faktura 8. Stredoslovenská Energetika, a.s.
pdf Faktura 11. Orange, a.s.
pdf Faktura 12. Logumat
pdf Faktura 13. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 14. Stredoslovenská Energetika, a.s.
pdf Faktura 15. Stredoslovenská Energetika
pdf Faktura 16. Softservis
pdf Faktura 17. Zdruzenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 18. Stredoslovenká energetika, a.s.
pdf Faktura 19. Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 20. Orange , a.s.
pdf Faktura 21. Slovakia Telekom, a.s.
pdf Faktura 22. Ives Košice, s.r.o.
pdf Faktura 23. Pavol Riecky
pdf Faktura 24. Orange, a.s.
pdf Faktura 25. Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 26. Webexmedia, s.r.o.
pdf Faktura 27. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 28. PAKO - Pavel Kohut
pdf Faktura 29. Komunálna poisťovňa, a.s.
pdf Faktura 30. Datatrade, s.r.o.
pdf Faktura 31. Orange , a.s.
pdf Faktura 32. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 33. Zdruzenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 34. PAKO - Pavel Kohut
pdf Faktura 35. Orange,a.s.
pdf Faktura 36. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 37. Zdruzenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 38. VEOLIA - Stredoslovenká vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s.
pdf Faktura 39. VEOLIA-Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s.
pdf Faktura 40. Orange, a.s.
pdf Faktura 41. Pavol Riecky
pdf Faktura 42. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 43. Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
pdf Faktura 44 II. PAKO - Pavel Kohut
pdf Faktura 44. PAKO . Pavel Kohut
pdf Faktura 45. Orange a.s.
pdf Faktura 46. Zdruzenie HONT spol. a ručením obmedzeným
pdf Faktura 47. Slovak Telekom, a.s.
pdf Faktura 48. II. PAKO - Pavel Kohut
pdf Faktura 49. Orange, a.s.
pdf Faktura 50. Slovak Telecom, a.s.
pdf Faktura 52. Ing.arch. Ivan Sukup
pdf Faktura 53. P.A.K.O. - Pavel Kohut
pdf Faktura 53.II PAKO - Pavel Kohut
pdf Faktura 54. Orange
pdf Faktura Orange II
pdf Faktura December 2011 Slovak Telekom, a.s. 18,49€
pdf Faktury December 2011 INPROST s.r.o. 46,80 €
pdf FA_31_december_2011_Centralny_depozitar_cennych_papierov_SR_15,94
pdf Faktura 40. Orange, a.s.