Faktúry Tabuľka

Faktúry Tabuľka

povinné zverejňovanie Faktúr

  Dodávateľ Dátum úhrady Suma € Spôsob úhrady
 Poznámky
  FAKTÚRY 2012
       
 001  LOGUMAT     82,80€  prevod  
 002  MM Mark, s.r.o.
   12,00€  prevod  
 003  Orange, a.s.
     9,55€  prevod  
 004  Slovak Telekom, a.s.
   24,72€  prevod  
 005  Zdr. HONT spol.s ruč. obmedz.   162,10€  prevod  
 006  Pavol Riecky     89,76€  prevod  
 007  Fagus s.r.o.    84,00 €  prevod  
 008  IVES Kosice     155,35€  prevod
 
 009  Jozef Smrhola - OLYMP     71,29€  prevod
 
 010 LOGUMAT
   55,20€
 prevod
 
 011  Softservis
   63,00€  prevod  
 012  Orange, a.s.    9,55€  prevod  
 013 Pako - Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 014  Telekom, a.s.
   24,16€  prevod  
 015  Telekom, a.s.
   19,22€  prevod  
 016  Telekom, a.s.
   16,73€  prevod  
 017  Telekom, a.s.
   19,90€  prevod  
 018  Telekom, a.s.
   24,06€  prevod  
 019  Telekom, a.s.
   25,62€  prevod  
 020  MM Mark
   12,00€  prevod
 
 021  MM Mark
  12,00€
 prevod  
 022  Zdruzenie_HONT    72,50€  prevod  
 023  MM Mark
  12,00€
 prevod  
 024  Veolia_voda   2,42€
 prevod
 
 025  MM Mark
  12,00€
 prevod
 
 026  Veolia_voda   36,45€  prevod  
 027  FAGUS s.r.o.
  84,00€
 prevod  
 028  PAKO- Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 029  LOGUMAT    55,20€  prevod  
 030  PAKO - Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 031  PAKO - Pavel Kohút
  30,36€
 prevod  
 032 PAKO - Pavel Kohút   60,72€  prevod  
 033  Stredoslovenská energetika, a.s.
   7,64€  prevod  nedoplatok
 034  Stredoslovenská energetika, a.s.
   88,94€  prevod  nedoplatok
 035  Stredoslovenská energetika, a.s.
  168,74€
 prevod  preplatok
 036  Združenie HONT
  53,50€
 prevod  
 037  Pavol Riecky
  42,01€
 prevod  
 038  VEOLIA voda
   1,21€  prevod  
 039  Orange,a.s.    9,55€
 prevod  
 040  Orange,a.s.    9,55€
 prevod
 
 041  Orange,a.s.    9,55€  prevod  
 042  Orange,a.s.    9,55€
 prevod  
 043  Orange,a.s.    9,55€  prevod  
 044  Orange,a.s.    9,55€  prevod  
 045  Orange,a.s.    9,55€
 prevod  
 046  LOGUMAT   27,60€
 prevod  
 047  Anna Haskova
   250,00€  prevod  
 048  MM Mark
     12,00€  prevod  
 049  Veolia voda
  0,00€
 prevod  
 050  Združenie HONT
  128,50€
 prevod  
 051  Združenie HONT
  203,70€
 prevod  
 052  Združenie HONT
    93,30€  prevod  
 053  Združenie HONT
   200,90€  prevod  
 054 Združenie HONT
   243,30€  prevod  
 055  Združenie HONT    177,50€  prevod  
 056  PAKO - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 057  Inprost, s.r.o.
   0,00 €
   
 058  Združenie HONT
   126,60€  prevod  
 059  Centrálny depozitár cenných papierov SR, s.r.o.
   16,20€  prevod  
 060  Telekom, a.s.
   14,99€  prevod  
 061  Pavol Riecky    45,68€  prevod  
 062  PAKO - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 063  Inprost, s.r.o.
   9,25  prevod  
 064  Stredoslovenská energetika, a.s.
   13,38€  prevod  preplatok
 065  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 066  LOGUMAT    82,80€  prevod  
 067  Telekom, a.s.
   57,55€  prevod  
 068  Stredoslovenská energetika, a.s.
   9,50€  prevod  nedoplatok
 069  Stredoslovenská energetika, a.s.
   158,65€  prevod  nedoplatok
 070  Softservis    100,08€  prevod  
 071  Združenie HONT
   217,00€  prevod  
 072  Stredoslovenská energetika, a.s.
   42,06€  prevod  nedoplatok
 073  Združenie HONT
   101,70€  prevod  
 074  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 075  Telekom, a.s.
   15,95€  prevod  
 076  IVES Košice, s.r.o.
   155,35€  prevod  
 077  Pavol Riecky
   33,84€  prevod  
 078  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 079  Združenie HONT
   177,50€  prevod  
 080  Webex media, s.r.o.
   36,00€  prevod  
 081 Telekom, a.s.    25,94€  prevod  
 082  Pako - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 083  Komunálna poisťovňa, a.s.
   29,44€  prevod  
 084  Datatrade, s.r.o.
   27,48€  prevod  
 085  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 086  Telekom, a.s.
   21,24€  prevod  
 087  Združenie HONT
   177,50€  prevod  
 088  PAKO - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 089  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 090  Telekom, a.s.
   27,40€  prevod  
 091  Združenie HONT
   154,80€  prevod  
 092  VEOLIA Voda
   3,53€  prevod  
 093  VEOLIA Voda
   2,36€  prevod  
 094  Pavol Riecky
   54,73€  prevod  
 095  Telekom, a.s.
   21,17€  prevod  
 096  Združenie HONT
   197,10€  prevod  
 097  PAKO - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 098  PAKO - Pavel Kohút
   29,04€  prevod  
 099  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 100  Združenie HONT
   201,70€  prevod  
 101  Telekom, a.s.
   18,20€  prevod  
 102  PAKO - Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 103  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 104  Telekom, a.s.
   15,11€  prevod  
 105  ING. arch. Ivan Supuka
 
 840,00€  prevod  
 106  PAKO - Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 107  PAKO - Pavel Kohút
   30,36€  prevod  
 108  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 109  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 110  Telekom, a.s.
   18,49€  prevod  
 111  Inprost, s.r.o.
   46,80€  prevod  
 112  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
   15,94€  prevod  
 113  Orange, a.s.
   9,55€  prevod  
 114  Ing.arch. Ivan Supuka
   96,00€  prevod  
115 LOGUMAT 12-2012   154,80€  prevod  
116 mediatel s.r.o. 12-2012   144,00€  prevod  
117 Orange a.s.12-2012   9,55€  prevod  
118 Pavel Kohút 12-2012   40,56€  prevod  
119 Pavel Krnač 11-2012   7.343,65€  prevod  
120 Pavel Krnač 11-2012   13.168,74€  prevod  
121 Telekom a.s.12-2012   20,47€  prevod  
122 Združenie HONT s.r.o.11-2012   84,70€  prevod  
123 Združenie HONT s.r.o.12-2012   221,30€  prevod  
           
   FAKTÚRY 2013
       
001  Ing. Anna Haskova 06/2013
   250,00€  prevod  
002

 IVES Košice 04/2013

   155,35€  prevod  
003  LOGUMAT 02/2013
   138,00€  prevod  
004  LOGUMAT 03/2013
   27,60€  prevod  
005  LOGUMAT 05/2013
   228,00€  prevod  
006  Milan Prajdak 05/2013
   20,00€  prevod  
007  Orange a.s. 03/2013
   9,55€  prevod  
008  Orange a.s. 04/2013
   9,55€  prevod  
009  Orange a.s. 05/2013
   9,55€  prevod  
010  Orange a.s. 06/2013
   9,55€  prevod  
011  Orange a.s. 07/2013
   9,55€  prevod  
012  Pavel Kohut 04/2013
   40,56€  prevod  
013  Pavel Kohut 04/2013
   40,56€  prevod  
014 Pavel Kohut 05/2013
   40,56€  prevod  
015  Pavel Kohut 07/2013
   40,56€  prevod  
016  Pavel Riecky 05/2013
  66,90€  prevod  
017  Stredoslovenska energetika a.s.05/2013
   0,85€  prevod  preplatok
018  Telekom a.s. 02/2013
   23,20€  prevod  
019  Telekom a.s. 03/2013
   30,16€  prevod  
020  Telekom a.s. 04/2013
   22,03€  prevod  
021  Telekom a.s. 05/2013
   24,61€  prevod  
022  Telekom a.s. 06/2013
   21,54€  prevod  
023  Telekom a.s. 07/2013
   17,09€  prevod  
024  VEOLIA a.s. 04/2013
   2,64  prevod  
025  VEOLIA a.s. 04/2013
   6,66€  prevod  
026  Združenie HONT s.r.o. 04/2013
   127,50€  prevod  
027 Združenie HONT s.r.o. 05/2013   129,40€  prevod  
028 Združenie HONT s.r.o. 06/2013   94,40€  prevod  
029 Združenie HONT s.r.o. 02/2013   124,90€  prevod  
030 Združenie HONT s.r.o. 03/2013   84,80€  prevod  
031 Atelier s.r.o.01-2013   50,00€  prevod  
032  Inprost s.r.o.01-2013
   52,00€  prevod
 
033  LOGUMAT 01-2013
   110,40€  prevod
 
034  LOGUMAT 01-2013
   193,20€  prevod  
035  Orange a.s. 01-2013
   9,55€  prevod  
036  Orange a.s.02-2013
   9,55€  prevod  
037  Pavel Krnac 06-2013
   18.291,96€  prevod  
038  Pavol Riecky 01-2013
   47,27€  prevod  
039  Softservis 01-2013
   116,40€  prevod  
040 Stredosl. energetika a.s.01-2013    6,32€  prevod  preplatok
041 Stredosl. energetika a.s. 01-2013   169,19€  prevod  preplatok
042 Stredosl. energetika a.s.01-2013    264,56€  prevod  preplatok
043 Telekom a.s. 01-2013    15,20€  prevod  
044 Webex media s.r.o. 01-2013    36,00€  prevod  
045 Zruženie HONT s.r.o. 01-2013    91,90€  prevod