Objednávky Tabuľka

Objednávky Tabuľka

 

povinné zverejňovanie Objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet objednávky Dátum vystavenia Suma Poznámky
 001  Košík siete sro
 Objednávka - stĺpy na volejbal    
 002  Geo a karto ustav BA
 Objednávka na hromadné údaje z KN pre obec Ilija    
 003  ENVIS,sro  Objednávka služby - POHO