Zmluvy Tabuľka

Zmluvy Tabuľka

 

povinné zverejňovanie Zmlúv

Číslo Zmluvné strany Názov Cena Zverejnenie a
Uzavretie
  ZMLUVY 2012
     
 001  Drazovce vs  Ing.arch.Ivan Supuka
 Zmluva o dielo
 840€  22.8.2011
 22.8.2011
 002  ZMLUVA Dražovce Úverová zmluva    Slov.záručná a rozvojová banka, a.s. 96807-2012  Zmluva  Clanok I.
 28.12.2012
 003  UVEROVA_ZMLUVA_c_96807-2012_
 Obec_Drazovce
 Zmluva Clanok I.  20.6.2013
 004  Oznámenie Pavel Krnač 04-12-2012
 Oznámienie    04.12.2012
 005  Zmluva dodatok c.2 k zmluve o dielo Pavel Krnac 10-12-2012
 Dodatok    10.12.2012
 006  Dodatok c.1 k zmluve o dielo 22-10-2012
 Dodatok    22.10.2012
 
     
   ZMLUVY 2013
     
 001  Zmluva Ing. Anna Haskova  17-01-2013
 Zmluva    17.01.2013
 002  Zmluva o Dielo Krnáč 21.10.2010  Zmluva    21.10.2013
   ZMLUVY 2014      
 001  Uverova Zmluva 222949_2014  Zmluva    03.06.2014
 002  Zmluva Drazovce - Vladimira Babicova VlaBa  Zmluva    03.06.2014
 003  Zmluva o bežnom ucte Drazovce  Zmluva    03.06.2014
 004  Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke 222 949_2014  Zmluva    03.06.2014
 005  Dohoda o vyplnovacom prace k blankozmenke 222949_2014  Zmluva    03.06.2014
 006  Zmluva o dielo na dodávku BPOISOU  Zmluva    03.06.2014
 007  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. sys. kat. nehnut.  Zmluva    03.06.2014
 008  Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke 222 949_2014  Zmluva    03.06.2014
 009  Dohoda o podmienkach vyk. menších ob. služieb  Zmluva    03.06.2014
 010  Dohoda o poskytnutí dotácie - CVČ BŠ  Zmluva    03.06.2014
 011  Dohoda o poskytnutí dotácie - CVČ ŠB  Zmluva    03.06.2014
 012  Zmluva o dielo - KD Andrej Balog Rekonstrukcne prace  Zmluva    13.10.2014
  ZMLUVY 2015      
 001  Zmluva audit Ing. Anna
 Zmluva    16.01.2015
002 Zmluva Ing. Haskova Zmluva   22.12.2015