Smernica pre verejné obstarávanie

Smernica - Interný predpis
pdf Smernica - Interný predpis