Elektronické aukcie

Elektronické aukcie

Zoznam elektronických aukcií

Zákazka a
Porad. č.
Názov zákazky Zverejnenie
.
Vestník/Dátum
Druh zákazky Elektronickej aukcie Dátum/Čas začatia Kontaktná osoba /Meno/Telefón/E-mail
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

Alt.1
Obec Drážovce realizuje elektronické aukcie prostredníctvom softvéru od firmy ......... doplniť názov, ktoré prebiehajú na stránke doplniť celé znenie internetovej stránky – link na túto stránku.

alebo

Alt.2
Pre obec Drážovce realizuje elektronické aukcie firma doplniť názov na stránke doplniť celé znenie internetovej stránky – link na túto stránku.