Ukončené verejné obstarávania

Ukončené verejné obstarávania

Zoznam ukončených verejných obstarávaní za rok 2013

Zákazka por.č. Názov zákazky Zverejnenie
.
Vestník/Dátum
Úspešný uchádzač Hodnota kritéria
úspešného
uchádzača
Úspora oproti predpo-kladanej  hodnote zákazky Dátum uzavretia zmluvy
 1.            
 2.            
 3.            
 4.            
 5.            
       CELKOVÁ SUMA ZA ROK [€]