Štvrťročné správy o zákazkách

Štvrťročné správy o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013

Sledované obdobie roka Názov zákazky Lehota nad predkladanie ponúk Úspešný uchádzač Stanovené kritérium hodnotenia Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanaj hodnote zákazky
1/4 ROK            
CELKOVÁ SUMA ZA ŠTVRŤROK [€]
2/4 ROK            
CELKOVÁ SUMA ZA ŠTVRŤROK [€]
 3/4 ROK            
       CELKOVÁ SUMA ZA ŠTVRŤROK [€]
 4/4 ROK
           
       CELKOVÁ SUMA ZA ŠTVRŤROK [€]
       CELKOVÁ SUMA ZA ROK [€]