Kultúra

Kultúra

Drážovce - Kultúrne dedičstvoPamiatky

Kostol evanjelický klasicistický z roku 1843
Zvonica drevená z konca 18. storočia

Významné osobnosti
Pôsobisko :
Ladislav Exnár (1907 – 1945) – organizátor partizánskeho hnutia v roku 1443

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť